About Sonja Nieländer

Posts by Sonja Nieländer:

Algemene Jaarvergadering

De Algemene Jaarvergadering is uitsluitend en voorbehouden voor leden

Uitnodiging: de eerstvolgende Algemene Jaarvergadering heeft plaats binnen de eerste 6 maanden na 31 december. De leden ontvangen op tijd hun uitnodiging.
Notulen: leden kunnen de Notulen van de laatste Algemene Jaarvergadering schriftelijk aanvragen op het secretariaat. Ze liggen eveneens uit op de eerstvolgende AJV.
Jaarverslag: leden ontvangen het jaarverslag van het verlopen jaar met hun uitnodiging.

 

 

 

Wie is wie

John van der Dussen voorzitter e-mail
Hans Ds. Hans Neels
(VPKB)
ondervoorzitter/moderator e-mail
Gijsbertus Van Hattum met boord Pastor Gijsbertus van Hattem
(Lutherse kerk)
penningmeester e-mail
Diaken Jean-Marie Houben
(RKK)
secretaris e-mail
Michel Dhr. Michel Franzen
(RKK)
Oecumenisch middaggebed e-mail
Ere-Aalmoezenier Annie Walscharts (RKK) Oecumenisch middaggebed e-mail
Gorissen Lieven Dhr. Lieven Gorissen
(RKK)
hoofdredacteur, opstellen en publicatie
ARK-berichten
e-mail
Pfr. Christoph Holstein
(DEGPA, EKD, VPKB)
e-mail
Gunda Mevr. Gunda Wilckens
(DEGPA, EKD, VPKB)
e-mail
egbert Dhr. Embrecht van Groesen
(Angl.K.)
Abonnementenadministratie ARK-berichten. Oecumenisch middaggebed e-mail
Angelos Vader Angelos Kamalidis
(Orthd. K.)
e-mail
Paul Van Uffelen Website e-mail

Foto’s: L. Gorissen

Leden

Lidkerken

Anglicaanse Kerk St Boniface Anglican Church
Duitstalige Evangelische (Prot.)
Gemeenschap
Provincie Antwerpen
DEGPA
Evangelisch-Lutherse Kerk Lutherse Kerk
Orthodoxe Kerk Orthodoxe Kerk
Rooms Katholieke Kerk Bisdom Antwerpen
(u vindt hier de aangesloten parochies)
Verenigde Protestantse Kerk in België Hoofdzetel VPKB
VPKB Antw.-Noord De Brabantse Olijfberg’, Lange Winkelstraat 5
VPKB Antwerpen-Oost ‘Christusgemeente’, Bexstraat 13
VPKB Antwerpen-Zuid De Wijngaard’, Sanderusstr. 77
VPKB Brasschaat ‘De Olijftak’, Leopoldslei 35
VPKB Boechout Onze Lieve Vrouwenplein 2
VPKB Turnhout Steenweg op Gierle 188
 U wil lid worden? Wij nodigen U graag uit voor een nadere kennismaking.
Neem a.u.b. CONTACT of meld het via het SECRETARIAAT.
 

 

 

Week van gebed voor de eenheid

Vindt elk jaar plaats in de maand januari.

Zondag 20 januari 2019 om 17.30 uur

De afsluiting van de Week van gebed om de Eenheid wordt dit jaar houden in de St. Bonifacekerk van de Anglicaanse gemeenschap in de Gretrystraat 39 2018 Antwerpen. Zij zullen als gastheer optreden en gekozen is om de viering ook in Anglicaanse stijl te houden, dus in de vorm van een Evensong. Wel wordt gebruik gemaakt van de voorstellen en thematiek van de wereldwijd uitgebrachte liturgie voor dit moment, maar het is zo langzaamaan gebruik geworden in Antwerpen dat de ontvangende kerk ook iets van haar eigen kleur en stijl inbrengt: vandaar..

Over de Evensong schrijft Embrecht van Groesem, Reader en Prison Chaplain van de Anglicaanse kerk van Antwerpen onderstaande toelichting:

Wat is een evensong?

Een evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom choral evensong genoemd. De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper en mag door leken worden geleid.

 

Achtergrond
De orde van dienst ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common Prayer. Vaste onderdelen zijn:

  • de preces (een aantal vaste verzen en responses);
  • een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd);
  • twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon);
  • de geloofsbelijdenis;
  • verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden
    waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag);
  • twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten);
  • enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen.

Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen.
In Engeland maakt een preek of meditatie geen deel uit van de evensong, wel kan er helemaal aan het eind een korte sermon worden gehouden. Vreemd is dit niet omdat de orde van een evensong een duidelijke gebedsstructuur heeft met een contemplatief ritme. In Nederland is een uitleg of gesproken meditatie midden in een evensong soms wel gebruikelijk.
Opmerkelijk aan een choral evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is de organ voluntary aan het eind niet zelden een virtuoos stuk muziek.
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een choral evensong zo bijzonder maakt.   (einde citaat)

Wat deze bijeenkomst in oecumenisch opzicht nog unieker maakt is dat we iedereen die enige koorervaring heeft uitnodigen om mee te doen met het projectkoor, dat voor deze viering zal worden gevormd.  Vanaf 14.30u repeteren wij, voorafgaand aan de dienst. Muziek wordt toegestuurd per mail, naar ieder die zich aanmeldt ( neelslos@gmail.com  of  anglicanprisonchaplain@yahoo.com ), graag voor 13 januari.

Met vriendelijke groet, ds. Hans Neels, vice voorzitter A.R.K.

Zie onze foto’s

Bestuur

Raad van Bestuur

De bestuursvergaderingen
hebben elke derde donderdag van de maand plaats (niet in juli en augustus) om 19.00 uur,
te Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, tenzij anders overeengekomen.

Dagelijks bestuur
Bestaat uit een deel van het ‘Raad van Bestuur’: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris

De vergaderingen dagelijks bestuur
vinden plaats indien bepaalde taken het vragen.

De Algemene Jaarvergadering
heeft minstens eenmaal per jaar plaats binnen de 6 maanden naar de sluiting van het boekjaar (31/12).
Voor de Algemene Jaarvergadering worden de leden door een uitnodiging bijeengeroepen.