Iets speciaals bij onze leden

Wij trachten U op de hoogte te houden over bijkomende bijzondere oecumenische activiteiten ingericht door onze leden, voor zover wij zelf de informatie krijgen.
————————————————————————————————————————–

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

…zeg niet langer: Het is altijd het zelfde, iedereen “wil iets” van mij – want op 09/10/2018 krijgt u iets – voor niets.

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen nodigt iedereen uit op dinsdag 9 oktober 2018 op een HERFSTRECEPTIE.

Chris Van de Velde brengt een amusante inkijk in de Vlaamse ziel: “Wees gul met uw organen!!!”

En een theaterbezoek (kennis van een mondje Vlaams noodzakelijk) en hapjes en drankjes en de mogelijkheid uw vrienden en kennissen mee te brengen en op die manier zelf deel te zijn van een hoop gezellige mensen – alleen KOMEN dat moet U er voor over hebben.

Locatie: Parochiezaal van de kerk “De verrezen Heer” in de Berchemstadionstraat 8 te Berchem. (Ruime parkeermogelijkheden)

Wij staan klaar voor jullie,

DEGPA

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Week van gebed 2019


‘Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed van 20 tot en met 27 januari 2019. Het thema haakt in op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium (Deut. 16:18) en is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. Zij ervaren aan den lijve hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. De woorden uit het Bijbelboek hebben mondiale reikwijdte. Er zijn via de Raad boekjes, posters en bidkaartjes beschikbaar. Ook komt materiaal beschikbaar voor kinderen en jongeren en gebruik in kerken en scholen. Men kan posters downloaden om zelf te bewerken voor de plaatselijke situatie.

Info: www.raadvankerken.nl/?b=5124

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

      Choral  Evensong  Antwerpen

 

De laatste week van september kunt u twee keer naar een choral evensong. U weet, een choral evensong is een prachtige muzikale avondsluiting, zoals die in Engeland in de kathedralen wordt gepraktiseerd.

Woensdag 26 september om 18.30u zingt het projectkoor, bestaande uit geoefende zangers  van Anglicaanse, Katholieke en Protestantse huize  olv Tom van de Plas de Evensong in het koor van de OLVrouwe kathedraal te Antwerpen. Daar is het onderdeel van de internationale Lutherse conferentie, maar iedereen mag aanschuiven. Organist: Peter van de Velde.

Zondag 30 september zingen we hetzelfde programma opnieuw, nu in de Protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat 5 te Antwerpen. Organist is daar Wouter Verheyden. Ook daar is de inkom vrij, een kleine bijdrage voor de gemaakte kosten is welkom.

 

Gezongen wordt :

Introït: Charles V Stanford, Pray that Jerusalem

Preces/Responses: Michael Walsh

Magnificat/Nunc dimittis: Malcolm Archer

Anthem: Samuel S. Wesley, Ascribe unto the Lord

Psalm 19: chant van Charles V. Stanford

Met de hymnen: Praise my soul the King of heaven,  en Be Thou  my vision.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wereldgebedsdag!

Thema 2018: “En God zag dat het GOED was”

Liturgie uit Suriname in de centrale viering in Antwerpen op vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur.

Protestantse Kerk  –   Christusgemeente  –  Bexstraat 13  –  2018 Antwerpen

info: veronicakuchenbecker@gmail.com.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

De huidige stadspredikant ds. Ina Koeman gaat dit jaar met pensioen en neemt officieel afscheid in een feestelijke dienst.

Deze viering gaat door op zondag 24 juni 2018 om 15u in de Protestantse Kerk aan de Lange Winkelstraat 5 (Brabantse Olijfberg) te 2000 Antwerpen.

Het thema van de plechtigheid is : ” Wat blijft is morgen ! ”

Ondertussen is Ds. Petra Schipper bevestigd als nieuwe stadspredikant. Zij zal het werk van Ina Koeman voortzetten vanuit het Protestants Sociaal Centrum.

Van harte welkom.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o


Het Boek van de maand
Boekvoorstellingen in de kathedraal

Graag nodigen wij u vriendelijk uit voor ‘Het Boek van de maand’ boekvoorstellingen in de kathedraal.

 

Timothy Radcliffe
What is the
Point of
Being a
Christian?

Van harte welkom op de twaalfde editie van “Het boek van de maand”

Over de betekenis van christen-zijn in een immer veranderende cultuur.

Zondag 14 januari 2018 om 15.30 uur. Welkom zonder inschrijving.

Vrije toegang via de Handschoenmarkt.
U wordt vriendelijk uitgenodigd om nadien deel te nemen aan de vesperdienst om 17u in de kathedraal.
Kennismaking met een hedendaagse en relevante verwoording van Christelijk geloven.

Met de steun van de vzw Maria-Elisabeth Belpaire.

INSCHRIJVEN via http://www.dekathedraal.be/nl/boekvandemaand.htm
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

De Kathedraal is voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken. Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o