Bestuur

Raad van Bestuur

De bestuursvergaderingen
hebben elke derde donderdag van de maand (niet in juli en augustus) om 14.00 uur,
te Markgravelei 93, 2018 Antwerpen (parochie Sint-Laurentius) plaats, tenzij anders overeengekomen.

Dagelijks bestuur
Bestaat uit een deel van het ‘Raad van Bestuur’: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris

De vergaderingen dagelijks bestuur
vinden plaats indien bepaalde taken het vragen.

De Algemene Jaarvergadering
heeft minstens eenmaal per jaar plaats binnen de 6 maanden naar de sluiting van het boekjaar (31/12).
Voor de Algemene Jaarvergadering worden de leden door een uitnodiging bijeengeroepen.