Administratieve gegevens

SECRETARIAAT (correspondentie!):
ARK VZW p/a Mvr. E. Van der Kaden
Residentie Groenhof
Nationalestraat 4 bus 35
2000 Antwerpen
e-mail secretariaat

BANKREKENING:
IBAN: BE92 7895 0926 0223 BIC: GKCCBEBB
ARK VZW
Clementinastraat 20
2018 Antwerpen

ZETEL:
ARK VZW p/a Dhr. J. Van Glabbeek, Clementinastraat 20, 2018 Antwerpen
ondernemings nummer 865.324.528, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Graag uw aandacht:

Gezien de kosten voor de werking van de ARK uitsluitend gefinancierd worden uit lidgelden, bijdragen, giften en steungelden, vragen wij U beleefd om hieraan de passende aandacht te geven.

Wil U a.u.b. op tijd (de eerste drie maanden van het jaar) Uw overschrijvingen voor ons plannen en Uw lidgeld/bijdrage/abonnement overmaken.

Het jaarlijks lidgeld per lidkerk (gemeenschap/parochie) kent geen minimum, maar is wel vastgelegd op een maximum van € 150.–.

Ondersteunende leden en Waarnemende vragen wij een vrij lidgeld/vrije bijdrage te storten.

Het jaarlijks abonnement voor onze ARK berichten OIKOUMENE bedraagt € 10.—
(dit is uitsluitend een bijdrage in de kosten (materiële realisatie/verzending), en bij deze vragen wij U om begrip, mochten wij ons genoodzaakt zien de toezending van de ARK-berichten zonder bijkomende verwittiging stop te zetten, indien wij Uw abonnementsbijdrage niet ontvangen hebben.)

In het bijzonder danken wij alle gulle gevers die ons, zonder meer, met giften en steungelden stimuleren.

 

IMPRESSUM
Verantwoordelijk voor de inhoud: Jozef Van Glabbeek
Redactie/coördinatie: Gunda Wilckens
Webmaster: Sonja Nieländer – info@be-u-nique.be