Administratieve gegevens

SECRETARIAAT (correspondentie!):
ARK VZW p/a Jean-Marie HOUBEN
Diaken H. Sacrament Berchem
Turkooisstraat 15
2600 Berchem

BANKREKENING:
IBAN: BE92 7895 0926 0223 BIC: GKCCBEBB
ARK VZW
Clementinastraat 20
2018 Antwerpen

ZETEL:
ARK VZW Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen.
ondernemings nummer 865.324.528, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Graag uw aandacht:

Gezien de kosten voor de werking van de ARK uitsluitend gefinancierd worden uit lidgelden, bijdragen, giften en steungelden, vragen wij U beleefd om hieraan de passende aandacht te geven.

Wil U a.u.b. op tijd (de eerste drie maanden van het jaar) Uw overschrijvingen voor ons plannen en Uw lidgeld/bijdrage/abonnement overmaken.

Het jaarlijks lidgeld per lidkerk (gemeenschap/parochie) is in de Algemene vergadering van 22 februari 2018 vastgelegd op een minimum 30 euro en op een maximum van 150 euro.

Ondersteunende leden en Waarnemende vragen wij een vrij lidgeld/vrije bijdrage te storten.

Het jaarlijks abonnement voor onze ARK berichten OIKOUMENE bedraagt € 10.—
(dit is uitsluitend een bijdrage in de kosten (materiële realisatie/verzending), en bij deze vragen wij U om begrip, mochten wij ons genoodzaakt zien de toezending van de ARK-berichten zonder bijkomende verwittiging stop te zetten, indien wij Uw abonnementsbijdrage niet ontvangen hebben.)

In het bijzonder danken wij alle gulle gevers die ons, zonder meer, met giften en steungelden stimuleren.

 

IMPRESSUM
Verantwoordelijk voor de inhoud: John van der Dussen
Redactie/coördinatie: Paul Van Uffelen
Webmaster: Sonja Nieländer – info@be-u-nique.be