Algemene Jaarvergadering

De Algemene Jaarvergadering is uitsluitend en voorbehouden voor leden

Uitnodiging: de eerstvolgende Algemene Jaarvergadering heeft plaats binnen de eerste 6 maanden na 31 december. De leden ontvangen op tijd hun uitnodiging.
Notulen: leden kunnen de Notulen van de laatste Algemene Jaarvergadering schriftelijk aanvragen op het secretariaat. Ze liggen eveneens uit op de eerstvolgende AJV.
Jaarverslag: leden ontvangen het jaarverslag van het verlopen jaar met hun uitnodiging.