Bestuur

Raad van Bestuur

De bestuursvergaderingen
hebben elke derde donderdag van de maand plaats (niet in juli en augustus) om 19.00 uur,
te Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, tenzij anders overeengekomen.

Dagelijks bestuur
Bestaat uit een deel van het ‘Raad van Bestuur’: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris

De vergaderingen dagelijks bestuur
vinden plaats indien bepaalde taken het vragen.

De Algemene Jaarvergadering
heeft minstens eenmaal per jaar plaats binnen de 6 maanden naar de sluiting van het boekjaar (31/12).
Voor de Algemene Jaarvergadering worden de leden door een uitnodiging bijeengeroepen.