Paasgroet

Oecumenische Paasgroet 

Op Pasen vieren en beleven christenen uit alle tradities hun geloof in de verrezen Heer.  Dit  is de kern van hun gemeenschappelijk geloof en de blijde boodschap die Christenen uitspreiden, tot welke Kerkgemeenschap zij ook behoren.

Wij, de Antwerpse Raad  van Kerken, nodigt ambtsdragers en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke, Orthodoxe, Anglicaanse, Protestantse en Evangelische kerken uit om
samen het paasfeest in te zetten
met een oecumenische paaswens voor elkaar en over de stad en de regio Antwerpen.
Op deze wijze stellen de christenen in Antwerpen een hoopvol teken van samenhorigheid.

Uiteraard zijn wij blij als ook vele andere gelovigen deze ontmoeting bijwonen.

Voor nadere inlichtingen kan u zich wenden tot Jean – Marie Houben (0486/836948), secretaris Antwerpse Raad van Kerken,