NIEUWJAAR…. De beste wensen!? Ds. J. P. Neels

NIEUWJAAR…. Beste wensen!?

Wel, als u het mij toch vraagt, wat dan de beste wensen zijn voor 2017, dan zou dat voor mij, naast alle goede gewone doordeweekse zaken natuurlijk zoals gezondheid, mooi leven enz… de wens zijn dat wij als christenen wat zelfbewuster zouden worden.  En dat niet vanuit nood, vanwege de teruggang van kerkbezoek, of de opkomst van de Islam, om maar wat te noemen: nee, niet vanuit een negatieve impuls.  Ik zou wensen dat wij zelfbewuster zouden worden vanwege de overvloed, omwille van God die zo vitaal in ons midden is. (Ho, dit is geen preek van een vrome dominee!) Vanwege Christus, die fenomenaal ons vooruit is. Ik zou wensen dat wij ons bewust worden dat God in deze wereld op zijn eigen manier in alle menselijkheid aanwezig is: al heel lang, en onvermoeibaar.

Ik zou wensen dat wij de lamzakkige praatjes… ja, ik word een beetje fel… over hoe het zou moeten met de kerk en onze gelovigen van de 21ste eeuw gewoon niet meer zouden voeren. Daar heb je namelijk niks aan. Ik zou wensen dat wij ons als protestanten in België niet meer druk zouden maken om ons eigen groentetuintje. Ik wens dat wij mondiaal ( of dan toch in ieder geval Europees) en oecumenisch christen willen zijn, omdat Christus ook wereldwijd en overal betekenis heeft.

Weet u wat, laten wij alvast met elkaar afspreken dat wij dat soort gesprekken gewoon niet meer voeren. Dat wij uit een ander vaatje gaan tappen, uit het reservoir van de overvloed. Een glaasje drinken vanuit de goedheid van God, de fles dankbaarheid aanspreken, omdat wij in een geweldige traditie staan van mannen en vrouwen die ons geloof zijn voorgegaan, die het even moeilijk hadden als wij en er ook niet glansrijk uit gekomen zijn, hun weg vaak gingen in vertwijfeling en onbegrip, maar waar toch telkens weer dat sprankeltje eeuwigheid in hun leven zichtbaar werd.

We zullen eraan geloven moeten dat God heel menselijk onder ons is gekomen.  Waar we zo mooi met Kerst over hebben gezongen. En dat ‘God met ons’, Emanuel nog veel menselijker, nog veel meer op ons niveau verdergaat dan wij vaak denken. Want het begon allemaal in een klein stalletje… dat mondiale en oecumenische, dat ‘voor alle mensen van de wereld’… dus juist binnen dat ‘bedoeninkje’ van kerk-zijn dat wij runnen, als u begrijpt wat dat betekent. De overvloed zit in een glas, nee, in een druppel, in een traan, een zucht, een rilling van ‘het moet anders’… zo menselijk.

God is niet onmenselijk, juist Hij is menselijk/menslievend.

Binnen de beperktheid en begrenzing en ‘het stelt allemaal niks voor’ van ons, gaat God met ons zijn weg en zijn wij met Hem in gesprek geraakt, en ik zou wensen dat wij in onze onderlinge gesprekken dat kleine vonkje heen en weer zagen schieten van dat wonderlijke, dat wij in onze menselijkheid delen in de liefde van God, die alle verstand te boven gaat. Dat dus het grootse zo groot is dat het in alle kleinheid waar kan worden in ons midden.
En kijk mijn agenda in en schrijf een voor een mijn verplichtingen op de lege pagina’s: zo laat hier, en dan daar, en ik denk dat u dat ook doet… en als we dan samen even zouden bedenken: dit is de overvloed Gods… tja….?

Ds. J. P. Neels