De Antwerpse Raad van Kerken

Laat hen allen één zijn, Vader...
- Johannes 17:21 -

de Antwerpse Raad van Kerken viert zijn 50ste jaar jubileum

Inschrijven voor academische zitting

Het aantal plaatsen in het auditorium is beperkt. U ontvangt een bevestiging van ons wanneer we een plaats voor u hebben gereserveerd. Indien u achteraf verhinderd zou zijn, gelieve u af te melden, zodat wij uw plaats aan iemand anders op de wachtlijst kunnen doorgeven. Graag per e-mail aan: secretariaat.ark@gmail.com

Onze gemeenschap

ONTDEK MEER

Onze missie

ONTDEK MEER

ARK's 50 jaar jubileum

ONTDEK ALLE EVENTS

Nog vragen?

ONTDEK MEER

Hallo & Welkom

Samen één in de naam van Jezus

John van der Dussen

Voorzitter

Welkom op de website van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK). In en rond de bruisende stad Antwerpen vindt u niet alleen veel verschillende culturen, maar ook heel wat christelijke kerken, wellicht meer dan u denkt. Zo’n 150 daarvan zijn aangesloten bij de ARK. Uiterlijk vaak heel verschillend, hebben zij elkaar toch gevonden op hun gemeenschappelijke basis: hun geloof in Jezus Christus.
Kijk eens rond op onze website en ontdek de levende christengemeenschappen in Antwerpen. Heeft u vragen? Contacteer ons gerust!

Het was de tijd van terug opbloeiende oecumenische dialoog. De behoefde om elkaar beter te leren kennen, samen te discussiëren, in debat te gaan en vooral ook samen te kunnen bezinnen en bidden, groeide en vroeg om een behoudend orgaan. Deze interkerkelijke raad heeft zich tot doel gesteld de oecumenische contacten in de Provincie Antwerpen te bevorderen en de christenen onder elkaar gevoelig te maken voor het belang om samen hun geloof te kunnen en mogen belijden en beleven met het oog op de eenheid.
In zijn samenstelling is de raad een ruimte van ontmoeting en bewustwording – een forum voor gesprek en overleg, – een werkteam voor gemeenschappelijk pastoraal bekommernis – en voor de dienst aan de wereld in evangelisch getuigenis en gebed van alle kerken die het doopsel en de weg van de Heer Jezus Christus belijden.

De Raad van Kerken is verbonden met de internationale oecumenische beweging.

Geplande events

Speciale events

13

Augustus

Zaterdag

19:00-23.00 uur

‘OECUMENE: SAMEN KERK’

Een overzicht van de deelnemende kerken kunt u vinden in onze brochure (klik hier) of op de website www.topa.be

Wederkerende events

28

September

Woensdag

11:00 uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

ZEH Paul Lansu, Pastor federatie Borgerhout. Dit in het kader van de Vredesweek
in de kapel van de studentenparochie, Prinsstraat 13a (op enkele minuten wandelen van de Lange Winkelstraat 5)

Contact

Hoe mooi is het wanneer mensen samen in vrede leven
Secretariaat (correspondentie)
ARK VZW p/a Jean-Marie Houben
Turkooisstraat 15
2600 Berchem
Zetel
ARK VZW
Sint-Pieterstraat 1
2000 ANTWERPEN
ondernemingsnummer 865.324.528
gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Bankrekening:
IBAN: BE92 7895 0926 0223
BIC: GKCCBEBB
ARK VZW
Clementinastraat 20
2018 ANTWERPEN
De Antwerpse Raad van Kerken is verbonden met de internationale oecumenische beweging.
© 2022, Built by Matei for ARK - last update Monday 26 September 2022 18:24:13