Welkom op de site van de ARK

De Antwerpse Raad van Kerken werd opgericht in 1972.

Het was de tijd van terug opbloeiende oecumenische dialoog. De behoefde om elkaar beter te leren kennen, samen te discussiëren, in debat te gaan en vooral ook samen te kunnen bezinnen en bidden, groeide en vroeg om een behoudend orgaan.
Deze interkerkelijke raad heeft zich tot doel gesteld de oecumenische contacten in de Provincie Antwerpen
te bevorderen en de christenen onder elkaar gevoelig te maken voor het belang om samen hun geloof te
kunnen en mogen belijden en beleven met het oog op de eenheid.

Laat hen allen één zijn, Vader… Johannes 17/21

 

In zijn samenstelling is de raad een ruimte van ontmoeting en bewustwording
– een forum voor gesprek en overleg,
– een werkteam voor gemeenschappelijk pastoraal bekommernis
– en voor de dienst aan de wereld
in evangelisch getuigenis en gebed van alle kerken die het doopsel en de weg van de Heer Jezus Christus belijden.

De Raad van Kerken is verbonden met de internationale oecumenische beweging.