De Antwerpse Raad van Kerken

Laat hen allen één zijn, Vader...
- Johannes 17:21 -

de Antwerpse Raad van Kerken viert zijn 50ste jaar jubileum

De Antwerpse Raad van Kerken viert zijn 50ste jaar jubileum Meer info binnenkort beschikbaar

jubileum festival

Onze gemeenschap

ONTDEK MEER

Onze missie

ONTDEK MEER

ARK's 50 jaar jubileum

ONTDEK ALLE EVENTS

Nog vragen?

ONTDEK MEER

Hallo & Welkom

Samen één in de naam van Jezus

John van der Dussen

Voorzitter

Welkom op de website van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK). In en rond de bruisende stad Antwerpen vindt u niet alleen veel verschillende culturen, maar ook heel wat christelijke kerken, wellicht meer dan u denkt. Zo’n 150 daarvan zijn aangesloten bij de ARK. Uiterlijk vaak heel verschillend, hebben zij elkaar toch gevonden op hun gemeenschappelijke basis: hun geloof in Jezus Christus.
Kijk eens rond op onze website en ontdek de levende christengemeenschappen in Antwerpen. Heeft u vragen? Contacteer ons gerust!

Het was de tijd van terug opbloeiende oecumenische dialoog. De behoefde om elkaar beter te leren kennen, samen te discussiëren, in debat te gaan en vooral ook samen te kunnen bezinnen en bidden, groeide en vroeg om een behoudend orgaan. Deze interkerkelijke raad heeft zich tot doel gesteld de oecumenische contacten in de Provincie Antwerpen te bevorderen en de christenen onder elkaar gevoelig te maken voor het belang om samen hun geloof te kunnen en mogen belijden en beleven met het oog op de eenheid.
In zijn samenstelling is de raad een ruimte van ontmoeting en bewustwording – een forum voor gesprek en overleg, – een werkteam voor gemeenschappelijk pastoraal bekommernis – en voor de dienst aan de wereld in evangelisch getuigenis en gebed van alle kerken die het doopsel en de weg van de Heer Jezus Christus belijden.

De Raad van Kerken is verbonden met de internationale oecumenische beweging.

Geplande events

Speciale events

22

April

Zaterdag

16.00 uur

Jubelconcert ARK 50

In samenwerking met koorleidster Hanna Rijken – musicus en theoloog, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit in Nederland – organiseert de jubilerende Antwerpse Raad van Kerken een concert.
Anglicaanse St. Boniface kerk, Grétrystraat 39, Antwerpen.

Fototentoonstelling ARK 50

Nadat men in de herfst van vorig jaar de uitgebreide fototentoonstelling kon bezoeken, verspreid over 5 plaatsen in het centrum van de stad, gaan onze foto’s nu op reis langs verschillende locaties. Vanaf 1 april 2023 tot en met 28 juni 2023 vindt u 30 foto’s in de ontmoetingsruimten St. Anna ten Drieën Hanegraefstraat 5, Antwerpen Linkeroever.
Openingsuren:
- Zondagochtend van 10 tot 14 uur
- Woensdagmiddag van 13 tot 17 uur
- Vrijdagmiddag van 13 tot 17 uur
10 verschillenden lidkerken kozen elk 3 representatieve foto’s ter kennismaking.
Van harte Welkom

Wederkerende events

10

mei

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

Frank Theré, Diaken

24

mei

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

Padre Annie Walscharts, em. Legeraalmoezenier, bestuurslid ARK

31

mei

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

Tetty Rooze, Voormalige medewerkster PSC

07

juni

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

John van der Dussen. Voorzitter ARK

14

juni

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

ZEH Herman Augustyns, pastoor St. Bernardus en Rupelkerk

21

juni

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

Zr Ruth Lagemann, Verantwoordelijke Chemin Neuf België en Nederland

28

juni

Woensdag

uur

Het wekelijks Oecumenisch Gebed

Gert Van Langendonck, lid pastorale dienst UA

Contact

Hoe mooi is het wanneer mensen samen in vrede leven
Secretariaat (correspondentie)
ARK VZW p/a Jean-Marie Houben
Turkooisstraat 15
2600 Berchem
Zetel
ARK VZW
Sint-Pieterstraat 1
2000 ANTWERPEN
ondernemingsnummer 865.324.528
gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Bankrekening:
IBAN: BE92 7895 0926 0223
BIC: GKCCBEBB
ARK VZW
Clementinastraat 20
2018 ANTWERPEN
De Antwerpse Raad van Kerken is verbonden met de internationale oecumenische beweging.
© 2023, Built by Matei for ARK - last update Tuesday 9 May 2023 07:24:41