De Antwerpse Raad van Kerken heeft het stelsel van een VZW (vereniging zonder winstoogmerk).

Zijn doelstellingen, samenstelling en jaarrekeningen worden openbaar gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De kosten voor de werking van de ARK worden uitsluitend gefinancierd uit lidgelden, bijdragen, giften en steungelden.

De leden van de bestuursraad en de muzikanten van de gebedsdienst steunen de ARK door vrijwilligerswerk.